Så planerar du en begravning i Lund

Flera tusentals svenskar har dött i sviterna av covid-19. Många anhöriga kämpar med att arrangera en fin begravning, men de rådande restriktionerna gör det svårare än vanligt. Med hjälp av en bra begravningsbyrå blir det betydligt lättare att planera en minnesvärd begravningsceremoni.

Coronapandemin har förändrat mycket på kort tid. Ett stort antal människor i Sverige har dött till följderna av viruset. Som om sorgen inte vore nog svår gör restriktionerna det även krångligt att arrangera en begravning. För att underlätta för dig som ska planera en begravning har vi sammanställt några tips samt vilka restriktioner som gäller. Förhoppningsvis kan det hjälpa dig i denna svåra tid.

Ta hjälp av en begravningsbyrå

begravningAtt planera och arrangera en begravning är aldrig lätt. Att ta hand om alla praktiska åtaganden samtidigt som du sörjer en närstående är tungt. Därför kan det vara smart att ta hjälp av en lokal begravningsbyrå i Lund när begravningen ska genomföras. Fenix begravningsbyrå hjälper till med allt det praktiska samt juridisk hjälp. De erbjuder alltid fast pris vilket gör att du slipper oroa dig för oväntade kostnader i samband med begravningen. Under coronapandemin är det extra bekvämt att låta en professionell begravningsbyrå ta hand om arrangemanget. Eftersom Sverige, precis som många andra länder, har drabbats av överdödlighet är det fler personer som måste begravas. Det finns ingen anledning till att ställa in begravningen, men det är bra att vara beredd på att planeringen kan vara något annorlunda. Exempelvis har det blivit allt vanligare att direktsända begravningsceremonin över internet. Med hjälp av en bra begravningsbyrå blir begravning fin och meningsfull och sker inom den tidsram som ni önskar.

Ha restriktionerna i åtanke

Begravningsbyrån kommer att informera dig om de gällande restriktionerna, men det är självklart viktigt att vara medveten om vad som gäller för begravningar just nu. Sedan den 24 november 2020 gäller följande:

  • 20 personer kan närvara vid begravningar exklusive personal.
  • Antalet personer är ingen rekommendation utan en förordning. Det betyder att den måste följas.
  • Personer med sjukdomssymptom ska ej närvara under gudstjänsten.
  • Regler för avstånd är desamma som i övriga samhället.