Sortera avfall och minska din miljöpåverkan

När du sorterar ditt avfall på rätt sätt minskar du din miljöpåverkan och bidrar till en bättre värld. Genom att sortera kan avfallet komma till nytta och återvinnas till nya produkter. Du ser även till att farliga avfall såsom kemikalier och batterier inte hamnar i naturen där de gör skada. Här berättar vi mer om hur du ska tänka när du sopsorterar. 

Row,Of,European,Grey,Waste,Bins,Along,StreetSopsortering kan göras med enkla små medel i vardagen men de kan ibland även vara ett större projekt där du behöver hyra container för att bli av med avfallet. Oavsett hur mycket avfall du har är det viktigt att det sorteras för att det ska kunna återvinnas.

”Det mesta av de värdefulla ämnen som fanns i en vara från början finns också i avfallet. Därför är avfallet en viktig resurs” Så här säger Hallå Konsument.

Så här sorterar du ditt avfall

I många hyreshus finns det återvinningsrum med uppmärkta stationer so visar vad du ska slänga var. Bor du i en villa kan du ta ditt avfall till kommunala sopstationer och återvinningscentraler och återvinningsstationer. Några klassifikationer du bör tänka på när du sorterar i vardagen är matavfall, förpackningar, tidningar, elavfall och farligt avfall.

Enligt lag är du faktiskt skyldig att sortera ditt avfall och får inte slänga saker såsom läkemedel, batterier, tidningar och skrymmande avfall i ditt brännbara avfall.

Du kan alltid höra av dig till din kommun för att ta reda på mer vad som gäller när det kommer till sopsortering där du bor. Detta skiljer sig nämligen i olika kommuner men det alla har gemensamt är att sopsortering är bra för miljön!