Att handla bra mat kan vara dyrt

Att äta hälsosamt och varierat är viktigt och det är självklart positivt om vi även väljer kost som inte bara är bra för oss utan även för miljön. En vanlig lösning som många väljer är att endast köpa ekologisk mat. Nackdelen är att ekologiska livsmedel, som ses som bra kost, också kostar därefter. Det är dyrt och det är inte rättvist — alla har inte råd att tänka på djur och miljö vilket är orättvist. 

När råvaror produceras idag sliter det mycket på miljön och naturens resurser. Vi arbetar ständigt på att komma fram till alternativ som ska vara mer vänliga mot miljön. En märkning som tagits fram i detta syfte är ”ekologisk” vilket också gör att produkten med märkningen är dyrare än produkter utan märkningen.

Vad krävs för att kallas ekologisk?

Produkter som ska klassas som ekologiska måste uppfylla vissa krav. Dels får inte produkterna vara besprutade med bekämpningsmedel som har tagits fram syntetiskt, däremot går det bra att bekämpningsmedlet är naturligt, exempelvis svavel. Gödsel får inte heller vara syntetiska. 

När det kommer till köttproduktionen måste djurens foder vara ekologiskt framtaget, helst odlat på egen gård samtidigt som djuren bör få utlopp för sina naturliga beteenden och vara utomhus. Användandet av antibiotika måste vara reglerat och tidpunkten för slakt varierar beroende på senaste användning. 

Varför är det dyrare att handla ekologiskt?

Prisskillnaden mellan en ekologisk produkt och en produkt som inte är ekologisk brukar vara stor. När mat odlas ekologiskt är den framtagen utan kemiska produkter vilket brukar resultera i en mindre skörd, därför stiger priset på ekologiskt framtagna produkter. Produkter som inte är ekologiskt framtagna är ofta för billiga, vilket också gör att ekologiska produkter framstår som mycket dyrare än vad de egentligen är

Idag har många inte chansen att välja ekologiskt framtagna produkter på grund av prisklassen. För att priset på ekologiska produkter ska sänkas behöver efterfrågan bli större, vilket innebär att vi måste handla fler ekologiska produkter för att det ska kunna vara möjligt. 

Vad kan jag göra som konsument?

Det finns vissa produkter som bör fokuseras på när det kommer till det ekologiska sortimentet, då det gör större skillnad att ta fram dem ekologiskt än icke ekologiskt. Vi listar dem åt dig nedan så att du kan ta enklare beslut i matvaruaffären.

  • Kaffe är en produkt som bör väljas ekologisk av den enkla anledningen att det används flera kemiska farliga bekämpningsmedel under produktionen. Dessa är skadliga för djur och natur.
  • Bananer och vindruvor är även produkter som är väldigt besprutade. Enligt Naturskyddsföreningen hittades 20 olika bekämpningsmedel i en vindruva vid ett stickprov. På produktionerna kan dessa bekämpningsmedel ge nervskador till arbetarna och i vissa fall deras barn.
  • Potatis är en av de råvaror som besprutas mest i hela Sverige. Mindre gifter sprids i vår natur om du väljer ekologisk potatis. 
  • Mejeriprodukter och kött är viktigt att välja ekologiskt främst för att djuren ska få det bättre under sin tid innan slakt och under sin produktionstid. Mjölkkor som ger oss ekologisk mjölk får äta bättre mat och rent gräs istället för mat som tas från andra sidan jorden.