Namnlistor hjälper oss påverka

Oavsett om det är något vi är för eller emot och det är något vi vill göra något åt kan du ta hjälp av namnlistor. Namnunderskrifter från röstberättigade individer kan ha större påverkan än vad vi tror. 

Maten som inte har bra kvalité i skolmatsalen, bilarna som kör för fort utanför ditt hus eller ett stort kommunbeslut vi inte är nöjda med. Saker som måste åtgärdas fungerar inte alltid vid en första tillsägelse, utan måste tas vidare mot större makter för att det ska hända något. En röst är oftast inte stark nog och därför tar många till sig namninsamlingar för att öka kraften i ett förslag. En del beslut kan bestridas lokalt inom ett visst skoldistrikt eller närmaste beslutstagare men ibland måste även beslut bestridas gentemot kommun eller landsting. 

Folkinitiativ påverkas med hjälp av namnunderskrifter

I Sverige har vi ett demokratiskt verktyg när det kommer till folkomröstning. Om det är så att många står enade om att ett beslut är felaktigt taget inom politiken kan de ta till sig folkinitiativet. För att göra detta behövs det samlas in namnunderskrifter följt av adress, personnummer och namnförtydligande. Hur många röster som behövs varierar beroende på kommun. Det är sagt att minst 10 procent av dem som har rösträtt inom en kommun behöver skriva under för att det ska bli aktuellt med en folkomröstning. 

I Öresund har det varit frågan om Öresundskraft ska säljas eller inte och anledningen till att det råder stor uppståndelse kring detta är att priserna för el och fjärrvärme kan påverkas negativt för invånarna. En pensionär började därför samla in namnunderskrifter och har nu samlat in tillräckligt för att få en folkomröstning gällande beslutet.