Hur lån kan bli mer jämställda

Undersökningar har visat att kvinnor betalar mer i ränta på sina lån jämfört med män. Det skapar frågor kring jämställdheten på lånemarknaden. Anledningen är troligtvis att inkomstskillnader i samhället i stort gör att kvinnliga låntagare missgynnas.

Frågan är vad kvinnor kan göra för att undvika att betala mer ränta än nödvändigt. Valet av långivare är oerhört viktigt.

Mer jämställt för mindre lån

Med större lånebelopp följer större inkomstkrav. Män tjänar mer än kvinnor och gynnas därför vid ett stort privatlån eller bostadslån. För mindre lån utan UC är faktiskt situationen mer jämställd. I så fall bryr sig långivaren mest om att låntagaren har någon form av inkomst. Dessutom tillämpar de ofta fast ränta och då gäller lika villkor för båda män och kvinnor. Genom att besöka Brixo.se går det att hitta ett jämställt lån med snabb utbetalning. De använder sig inte utav UC, utan gör sin kreditprövning med hjälp av Bisnode.

Varför får kvinnor sämre lånevillkor?

Inkomstskillnader är inte den enda anledningen till dålig jämställdhet. Kvinnor är i större utsträckning ensamstående med barn. Det är en familjesituation som kraftigt missgynnas när banker och andra kreditgivare börjar räkna på levnadskostnader. Många kvinnor jobbar deltid och när det kombineras med hög levnadskostnad, upplevs risken som mycket hög. Trots allt vill långivare till varje pris undvika kreditförluster. Därför sätter de något högre ränta för att kompensera för risknivån.

Män är också kända för att ha något annorlunda konsumtionsvanor. De tar ofta större lån och har inte sällan dyra fritidsintressen, till exempel bilar och hemelektronik. Kvinnor är mer benägna att shoppa till exempel kläder på kredit. Poängen är att långivare gärna vill att deras kunder tar stora lån. Konkurrensen på lånemarknaden är stenhård, så banker är beredda att sänka räntenivån för att sådana kunder inte ska välja en konkurrent.

Tips för kvinnor som vill låna till låg ränta

En bra lösning är att skaffa sig ett välbetalt heltidsjobb. Då tappar långivare sitt huvudargument för att erbjuda en mindre fördelaktig ränta. Däremot är det ingen god idé att låna ett större belopp, bara för att få lägre ränta. Grundregeln är fortfarande att inte låna mer än vad som behövs. I så fall är det bättre att leta upp en långivare med fast ränta för alla kunder, oavsett kön.