Jämställda löner

Att kvinnor har fått mindre lön än män har varit fakta länge och det kan bero på olika anledningar. Det råder heta diskussioner om att det ska vara lika lön för lika arbete och det är målet för framtiden.

Förr i tiden var könsrollerna mer skilda än vad de är idag. I regel skulle kvinnan gå hemma med barnen, utföra sysslor i hemmet, laga mat och ha allt i ordning hemma innan mannen kom hem från jobbet. Mannen gick till jobbet tidigt varje morgon och kom hem på kvällen och åt middag som kvinnan i hemmet tillagat och serverat. Då mannen var den i hushållet som drog in pengarna var det kvinnans roll att bidra med det praktiska på hemmaplan.

Vad ser annorlunda ut idag?

Idag ser det aningen annorlunda ut. Kvinnor fick börja arbeta i mitten på 1850-talet men kom inte ut i arbetslivet på riktigt förrän i mitten av 1900-talet. Det var till stor del första och andra världskriget som introducerade kvinnan i arbetslivet. När de under denna utveckling kom till att utföra samma jobb som mannen, uppstod därför frågor kring varför de inte tjänar lika mycket som männen gör. 

Statistik visar att män tjänar i snitt 11 procent mer än vad kvinnor gör, även fast de utför samma jobb. Nu råder det många diskussioner kring kvinnors lika rättigheter beträffande lön, som mannen. Även arbete läggs på att få till stånd en jämlikare arbetsvärld rent lönemässigt. Utvecklingen har kommit långt men det är många som inte följer villkoren som har satts upp för arbetsgivare gällande jämställd lön.