Fördelar med RUT- och ROT-tjänster

Med RUT- och ROT-avdragen är det möjligt för fler att anlita hjälp för hushållsnära tjänster. Fler får därför arbete i branschen och en större del av arbetet sker vitt. Andra fördelar med avdragen är att de kan öka jämställdheten i hemmen.

Arbete i hus och hem har alltid behövt göras, men det är inte alltid det varit möjligt att ha råd att ta hjälp vid behov. Detta är något som i hög utsträckning ändrats med RUT- och ROT-avdragen, som gör att det blir billigare att anlita någon eftersom kostnaden subventioneras.

bäddad sängVad är RUT- och ROT-tjänster?

RUT och ROT är två olika skatteavdrag för olika Servicelösningar som kan hjälpa människor i deras vardag. RUT står för Rengöring, Underhåll, Tvätt och ROT står för Reparation, Ombyggnad, Tillbyggad.

RUT- och ROT-avdraget kan vara på max 50 000 kronor per person och år. ROT-avdraget är på 30% av arbetskostnaden medan RUT-avdraget är på 50%. Det gäller bara för arbetskostnaden, inte för till exempel material eller resor.

Vilka är fördelarna?

Den stora fördelen med RUT- och ROT-avdragen är att det blir billigare för människor att anlita någon för att göra den här typen av jobb. När det är billigare kan det bli mer pengar över till annat, vilket de flesta ser som positivt.

De positiva effekterna av RUT och ROT ligger även djupare än så. Innan avdragen kom var det inte så många som hade råd att ta hjälp. När det skedde var det ofta genom svartjobb. Med avdragen blev det möjligt för fler att anlita någon. Fler har genom ökad efterfrågan blivit anställda och fler kan jobba vitt. Det går att se det som en form av jämställdhetsreform. Dels genom att en större del av befolkningen får möjlighet att skaffa hjälp när de behöver och dels genom att fler som arbetar i sektorn får bättre arbetsvillkor.

Det går också att se att avdragen kan öka jämställdheten i ett förhållande. De flesta tjänster som RUT-avdraget innefattar är saker som det brukar vara kvinnor som tar hand om, som barnpassning, städning och tvätt. Kvinnor har då ofta både lönearbetat och tagit hand om arbetet i hemmet. När det är möjligt att anlita någon för hushållssysslor kan kvinnors dubbelarbete minska.