Ibland kan du behöva anlita advokat

När du anlitar en advokat kan du vara säker på att få någon som står på din sida. En advokat har en lojalitetsplikt gentemot dig som klient. Detta innebär att advokaten enbart ska ta tillvara dina intressen, inte någon annans.

Har du behov av en advokat i Eskilstuna, Västerås eller Örebro bör du göra ett besök hos Advokatfirman Landerdahl & Partners. Du kan besöka deras hemsida där du snabbt får en överblick över såväl vilka advokater som du kan anlita och inom vilka rättsområden som de olika advokaterna har specialiserat sig. Advokatfirman Landerdahl & Partners har en mycket bred kompetens och dess advokater kan bistå dig oavsett om det är fråga om en arvstvist, en vårdnadstvist, ett brottmål eller ett affärsjuridiskt ärende för att endast nämna några exempel.

Fördelarna med att ha en advokat när livet är orättvist

När du anlitar en advokat får du inte endast någon som är duktig på juridik. Du får även en person som har till huvuduppgift att stå på din sida.

En advokat är bunden av Advokatsamfundets etiska regler vars “huvudsakliga uppgift är att värna klientens intressen” som Advokatsamfundet själv uttrycker det.

Du kan därför vara säker på att din advokat endast kommer att ta tillvara dina intressen. Och det gäller dessutom oavsett vem som du är i tvist med eller vad tvisten avser.

En advokat är en billig försäkring vid orättvisor

En advokat är en billig försäkring för att ditt juridiska ärende kommer att hanteras korrekt och att dina intressen blir tillgodosedda fullt ut. Du kommer aldrig ångra att du anlitade en advokat. Tvärtom kommer du känna att du satte ner foten och fick det som du var berättigad till. Och att det var värt vartenda öre av advokatarvodet.