Döden kan kännas orättvis

När en närstående går bort så upplevs det ofta som mycket svårt och sorgligt. Faktumet att en älskad familjemedlem, vän eller kollega inte längre finns upplevs av många som både ofattbart och djupt traumatiskt men också orättvist. Fruktansvärt orättvist! Att reagera med ett stort ”varför” eller rentav med ilska och frustration är inte ovanligt och är en mycket normal och mänsklig respons till något så stort.

Nästan direkt efter dödsfallet så kommer en drös med praktiska uppgifter och det kan handla om allt från att informera vänner och bekanta till att säga upp boende och ringa upp Skatteverket och andra myndigheter. Även begravningen måste arrangeras ganska omgående, vilket kan kännas särskilt tungt då det gör händelsen så verklig och pragmatisk. Runtom i landet finns det dock mycket hjälp att få och du kan exempelvis hitta begravningsbyrå Göteborg där alla moment och bestyr utförs med stor erfarenhet, respekt och värdighet.

Att tänka på vid begravning

I vissa fall, särskilt när det är en äldre person som har gått bort, så har den avlidne själv redan gjort alla arrangemang eller efterlämnat instruktioner om hur han eller hon vill begravas. Det kan handla om vilka som ska inbjudas, om någon välgörenhet ska föredras framför blommor eller om det ska hållas fest istället för kafferep efteråt. Om så inte är fallet så faller det istället åt de anhöriga att fatta ett antal beslut, och några exempel på det är:

  • Jordfästning eller kremering
  • Kista
  • Annons
  • Blommor
  • Musik

Då en begravning till största delen handlar om att hylla den bortgångne faller det sig naturligt att vilja organisera allt så nära dennes livsåskådning och personlighet som möjligt. Tillhörde personen en viss religion eller var han eller hon ateist? Tyckte de om storskaliga evenemang eller var det en blyg och tystlåten människa? Hade de en favoritfärg eller ett specifikt intresse? En kostym eller klänning som de uttryckt en önskan om att begravas i? Allt det här kan en begravningsbyrå hjälpa till med och även om du aldrig ordnat med begravning förut så kan du förlita dig på att dess anställda har stor erfarenhet. Det är skönt att känna trygghet och att ha hamnat i rätta händer i alla typer av livskriser, särskilt när det handlar om något så allvarligt som en begravning.

Samtal och stöd

Vid ett dödsfall så är det också viktigt att den nära omgivningen får stöd då sorgeprocessen kan vara mycket svår och långvarig. Många upplever att det hjälper oerhört mycket att bara få ”prata av sig” till sina vänner eller familjemedlemmar men det finns också stödorganisationer och terapi att tillgå. Sorg är ofta associerad med skuld, antingen då den sörjande inte hunnit uttrycka sin kärlek till den bortgångne eller om det har funnit känslor som att önska livet ur någon som varit långvarigt sjuk innan dödsfallet. Att tala om alla sina känslor är både ett sätt att få ventilera dem men också att få höra av andra att de inte på något sätt är unika. Du är inte ensam, helt enkelt.